Net Design Shop : Ready Shopping site





สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์



Member Login                  Search :             language    :   

084-2492355 คอนกรีตผสมเสร็จ ขายคอนกรีต ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก ปูนผสมเสร็จ คอนกรีตผสมสำเร็จ คอนกรีตมิกซ์ คอนกรีตรถโม่ใหญ่ คอนกรีตรถโม่เล็ก ปูนมิกซ์ คอนกรีตรถปูน รถปั๊มคอนกรีต ปั๊มลาก ปั๊มบูม สินค้าคุณภาพ สั่งง่าย ส่งไว เน้นงานบริการ


คอนกรีตผสมเสร็จ -> คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไรคอนกรีตคืออะไร -> คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร คอนกรีตคืออะไร 084-2492355

คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร คอนกรีตคืออะไร 084-2492355

ค่าจัดส่ง รวมค่าจัดส่งแล้ว
สี :
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า

คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร  คอนกรีตคืออะไร  084-2492355

 

คอนกรีตคืออะไร

  

คอนกรีต คือ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เพราะเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและคุณสมบัติต่างๆ คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน คือ วัสดุประสาน อันได้แก่ ปูนซีเมนต์กับน้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมกับวัสดุผสมอันได้แก่ ทราย หินหรือกรวด เมื่อนำมาผสมกันจะคงสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามต้องการ หลังจากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็ง มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น

 

คอนกรีตผสมเสร็จ

 

คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้กันมานาน ในอดีตการที่จะใช้คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างนั้น ผู้รับเหมาจะต้องเริ่มจาก การสั่งซื้อ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ และน้ำยาผสมคอนกรีต จากนั้นจะต้องจัดการหาเครื่องผสมและทีมงาน แต่ในปัจจุบันคอนกรีตผสมเสร็จซึ่งคือ คอนกรีตที่ผสมเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน และลำเลียงใส่รถเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง ได้เข้ามาทดแทนการใช้คอนกรีตผสมโม่เล็กด้วยเหตุผลที่สำคัญคือ

 

  1. เวลาและสถานที่ในการก่อสร้างจำกัด
  2. แรงงานหายาก
  3. วงการก่อสร้างต้องการคอนกรีตที่มีคุณภาพสูง

 

คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร

 

คอนกรีตผสมเสร็จ คือ ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ที่ผสมกันเบ็ดเสร็จจากโรงงาน ซึ่ง ตั้งอยู่นอกหรือในหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงบริการจัดส่งไป ณ. หน่วยงานก่อสร้างโดยรถผสมคอนกรีต ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จเป็นทั้งการขายผลิตภัณฑ์ และการขายบริการ จะพบว่า ผู้ควบคุมงานให้ความสนใจในคุณภาพคอนกรีต เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผู้รับเหมา ให้ความสนใจในเรื่องการบริการและราคาที่เหมาะสม

 

ขบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

 

การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานจะเริ่มจากการตรวจสอบคุณสมบัติของส่วนผสมต่างๆ อันได้แก่ หิน ทราย ที่ได้เลือกจากแหล่งที่มีคุณภาพดีมีส่วนคละถูกต้องตามมาตรฐานมาจัดกองเก็บไม่ให้ผสมกัน ส่วนปูนซีเมนต์จะถูกบรรจุไว้ในไซโลอย่างมิดชิด และน้ำยาผสมคอนกรีตจะถูกบรรจุในภาชนะเฉพาะอย่างมิดชิดเช่นกัน วัตถุดิบดังกล่าวจะถูกลำเลียงสู่ขบวนการผลิตต่อไป

 

ขบวนการผลิตเริ่มจาก การลำเลียงหิน ทราย ปูน ซีเมนต์ ผ่านเครื่องชั่งให้ได้น้ำหนักถูกต้องที่ออกแบบไว้โดยในขั้นตอนนี้จะต้องคำนึง ถึงสภาพความชื้นของหินทรายด้วย เพราะหินทรายอาจจะไม่อยู่ในสภาพที่ออกแบบหรือสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (SSD) ซึ่งจะต้องปรับน้ำหนักหินทรายและน้ำให้ถูกต้อง ส่วนน้ำและน้ำยาผสมคอนกรีตจะผ่านเครื่องวัดปริมาตร แล้วนำเข้าผสมกันในเครื่องผสมคอนกรีต ซึ่งจะผสมคอนกรีตตามเวลาที่กำหนดด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติที่ให้ความเที่ยงตรง สม่ำเสมอและรวดเร็ว คอนกรีตที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ๔กลำเลียงลงสู่รถผสมคอนกรีตเพื่อนำไปส่งยังหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ

 

คุณลักษะเด่นของคอนกรีตผสมเสร็จ

 

  1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วๆไป
  2. มีการควบคุมสัดส่วนผสมของคอนกรีตด้วยวิธีการชั่งน้ำหนัก ทำให้ได้ส่วนผสมคอนกรีตที่ถูกต้อง แน่นอนและสม่ำเสมอ
  3. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จได้รับการพัฒนาจากความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี่ อยู่เสมอ และสามารถผลิตคอนกรีตได้ตั้งแต่ 30-150 ลบ.ม./ชั่วโมง ซึ่งสามารถช่วยให้งานเทคอนกรีตดำเนินไปได้อย่างรวดเสร็จ และลดจำนวนคนงานที่ใช้ในการผสมคอนกรีตและเทคอนกรีตลงอย่างมาก
  4. แก้ปัญหางานก่อสร้างที่มีบริเวณก่อสร้างจำกัด ไม่สามารถที่จะกองเก็บหิน ทราย หรือ ในงานก่อสร้างที่จะต้องเปลี่ยนสถานที่ที่เทคอนกรีตตลอดเวลาเช่น งานถนน งานคลอง ส่งน้ำ เป็นต้น
  5. แก้ปัญหางานก่อสร้างที่ต้องการใช้คอนกรีตปริมาณครั้งละไม่มากนัก หรืองานที่ต้องการใช้คอนกรีตเป็นระยะห่างๆกัน ซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุนซื้อวัสถุผสมมาเก็บไว้ใช้งานเอง
  6. ในงานก่อสร้างที่อัตราการเทคอนกรีตค่อนข้างช้าสามารถแก้ไขได้โดยเติมน้ำยาผสมคอนกรีตที่มีคุณลักษณะยืดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต
  7. โดยปกติคอนกรีตผสมเสร็จจะมีราคาแพงกว่า คอนกรีตผสมเองอยู่บ้างเล็กน้อย แต่ก็สามารถทดแทนด้วยคุณภาพของคอนกรีตที่ดีและสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังช่วยให้ทำงานได้โดยสะดวกและที่สำคัญมากคือ ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง

 

                 ********************************************

 

                                       ได้รับข้อมูล จาก ซีแพค

 

 

ซีเมนต์

 

ปอร์แลนต์ มี 5 ประเภท

-  ประเภท 1 ปอร์ตแลนด์ธรรมดา

- ประเภท 2 ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง 

- ประเภท 3 ปอร์ตแลนด์แข็งตัวเร็ว 

- ประเภท 4 ปอร์ตแลนด์เกิดความร้อนต่ำ 

- ประเภท 5 ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟต

 

น้ำ

 

- เป็นตัวแปรสำคัญมากในคอนกรีต

- คอนกรีตเหลว = มีปริมาณน้ำมาก = เจือจางปริมาณซีเมนต์ = เพสต์ไม่เหนียว = ยึดเกาะมวลรวมไม่แน่น = คุณภาพต่ำ

= ทำให้คอนกรีตแข็งตัวแล้ว เมื่อรับน้ำหนักจะทำให้เกิดการแตกร้าว หรือและหลุดร่อนได้

****** (คอนกรีตที่ผสมเองจะส่งผลต่อคุณภาพมาก เพราะผสมให้เหลวเพื่อเทง่าย) ******

น้ำยา (สารผสมเพิ่ม)

- ลดน้ำและหน่วงเวลาการก่อตัว

- ลื่นไหลเข้าแบบได้ง่าย (เท และปาดง่าย)

- ยึดเกาะตัวกันดี ลดช่องว่างในเนื้อคอนกรีต ส่งผลให้คุณภาพดีขึ้นด้วย

หิน/ทราย  

 - มีขนาดได้มาตรฐาน เพราะถ้าหากทรายละเอียดมากจะต้องใช้น้ำในการผสมมากขึ้นด้วย ส่งผลต่อคุณภาพคอนกรีต

  - มีการสำรวจต้นแหล่งก่อนทำการจัดส่งให้โรงงาน และมีการสุ่มทดสอบที่ LAB ทุก 10 วัน หิน หรือ กรวด

  - มีขนาดได้มาตรฐาน เพราะถ้าหากมีขนาดก้อนใหญ่เกินขนาด 1 " หรือ 3/4" เมื่อนำมาผลิตคอนกรีตแล้วทำให้ออกหิน

   คอนกรีตเกิดการแยกตัวขณะลำเลียงลงแบบ ส่งผลต่อคุณภาพคอนกรีต

 

คอนกรีต กำลังอัด ( STRENGTH )

CUBE = อเมริกา

CYLINDER = อังกฤษ

 

ประเภทสินค้า สินค้ามาตรฐาน

ประเภทคอนกรีตที่ให้บริการ

+ คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (Normal Concrete)           

เป็นคอนกรีตที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป เช่น คาน เสา พื้น เป็นต้น

+ คอนกรีต Topping           

เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบให้ส่วนผสมมีความละเอียดมากกว่าคอน กรีตปกติ เพื่อป้องกันปัญหาหินโผล่ที่ผิวคอนกรีต เหมาะสำหรับงาน เททับ แผ่นพื้นสำเร็จ หรือการเทปรับระดับพื้น

+  คอนกรีตผสมน้ำยากันซึม (Waterproof Concrete)           

เป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวกับการเก็บกักน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ ห้องน้ำ หรือ ดาดฟ้า เป็นต้น

+  คอนกรีตสำหรับงานปั๊ม (Pumping Concrete)          

เป็นคอนกรีตที่มีความเหลวกว่าคอนกรีตทั่วไป ซึ่งใช้สำหรับเท คอนกรีตผ่านเครื่องลำเลียงคอนกรีต

+ มอร์ต้า (Mortar)           

เป็นคอนกรีตพิเศษที่ไม่มีกำลังอัด เพราะไม่มีส่วนผสมของหิน ส่วนมากจะใช้ในการหล่อลื่นในการยิงปั๊มหรือใช้สำหรับปรับพื้นผิวให้เรียบ เพื่อปูกระเบื้องหรืออาจใช้ในการก่อฉาบได้

+ คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะ (Bored Pile Concrete)   

เป็นคอนกรีตที่ออกแบบมาเพื่อทำเสาเข็มโดยเฉพาะ ซึ่ง เนื้อคอน กรีตมีความเหลวมาก โดยจะเทคอนกรีตลงในท่อซึ่งเจาะไว้ในดิน

+ Posttension Concrete           

เป็นคอนกรีตที่มีค่ากำลังอัดค่อนข้างสูง ส่วนมากใช้สำหรับงานเท พื้นที่มีขนาดใหญ่และต้องการความรวดเร็ว ซึ่งคอนกรีตชนิดนี้สามารถเซ็ท ตัวได้เร็วกว่าคอนกรีตทั่วไป

+ Fast Setting Concrete เป็นคอนกรีตที่มีการแข็งตัวเร็วกว่าคอนกรีตทั่วไป เหมาะสำหรับ งานเร่งด่วน

เช่น งานถนน ลานจอดรถ  

*************************

084-2492355 ศูนย์จำหน่ายปูนคอนกรีตผสมเสร็จ ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตราคาถูก ปูนผสมเสร็จ คอนกรีตมิกซ์ ปูนมิกซ์ น่ำเฮง เอเชีย ฟาสท์ กาญจนา เอสวี ทีพีไอ นครหลวง นกอินทรี บอรอล วี POC TPI KNC INSEE BORAL V CONCRETE Ready Mixed สินค้าดี เน้นงานบริการ

ติดต่อ ฝ่ายขาย คุณ ธีรวัฒน์ 084-2492355

เวลาติดต่อ 8:22-16:55 น. จันทร์-อาทิตย์

*******

คอนกรีตผสมเสร็จ,คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ,ปูนผสมเสร็จ,จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ,ขายคอนกรีตผสมเสร็จ,ราคาคอนกรีตสำเร็จรูป,คอนกรีตราคาถูก,ผลิตภัณฑ์คอนกรีต,คอนกรีตมิกซ์,ปูนมิกซ์,ปูนคอนกรีต,คอนกรีตคืออะไร,คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร,คอนกรีตรถปูนโม่ใหญ่,คอนกรีตรถปูนโม่เล็ก,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ2561,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ2562,ราคาคอนกรีตหยาบLean,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ180ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ210ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ240ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ280ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ320ksc,NAMHENG,TPI,BORAL,FAST,INSEE,SV,V,POC,Qmix,CONCRETE,ชลประทานคอนกรีต,เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์,ผลิตภัณฑ์คอนกรีต,กาญจนาคอนกรีต,ฟาสท์คอนกรีต,น่ำเฮงคอนกรีต,วีคอนกรีต,เอสวีคอนกรีต,พีโอซีคอนกรีต,คอนกรีตคิวมิกซ์,คอนกรีตตรานกอินทรี,นครหลวง,บัวคอนกรีต,คอนกรีตปูนตราช้าง,ปูนนกอินทรี,ปูนดอกบัว,ปูนพญานาค,คอนกรีตผสมเสร็จกรุงเทพฯ,คอนกรีตผสมเสร็จนนทบุรี,คอนกรีตผสมเสร็จปทุมธานี,คอนกรีตผสมเสร็จสมุทรปราการ,คอนกรีตผสมเสร็จสมุทรสาคร,รถปั๊มคอนกรีต,รถปั๊มบูม,รถปั๊มลากจูง,บริการให้เช่ารถปั๊มคอนกรีต,PumpCONCRETE,PumpDee

********

รายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย คอนกรีตผสมเสร็จ เราจะทำบุญบริจาคทาน ในทุกๆเดือน และ ท่านที่ซื้อคอนกรีตกับเราก็มีส่วนรวมในการทำบุญบริจาคทานนี้ด้วยนะครับและท่านที่ใช้คอนกรีตกับเราขอให้มีความสุขมีความมั่งคงทุกๆท่านครับและเราก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยครับ ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุข ความสบายใจ อิ่มใจ สุขใจ มีความเจริญ ร่ำรวย รุ่งเรื่อง ตลอดไปปครับ ขอบคุณนะครับที่ใช้บริการเรา ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณครับ

0