Net Design Shop : Ready Shopping site

สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์Member Login                  Search :             language    :   

คอนกรีตผสมเสร็จเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความหลากหลายในการนำไปใช้งาน มันเป็นผสมสำเร็จที่มีความแข็งแรงและทนทานที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างต่าง ๆ

คุณสมบัติของคอนกรีตผสมเสร็จ

ความแข็งแรงและทนทาน: คอนกรีตผสมเสร็จมีความแข็งแรงและทนทานที่สามารถใช้กับโครงสร้างในการก่อสร้างและการปูพื้นได้

ความหลากหลายในการใช้งาน: มีความหลากหลายในการนำไปใช้ ทั้งในการสร้างทางเดิน เครื่องมือเชื่อมต่อ หรือการปูพื้น

การผสมเสร็จสมบูรณ์: มักจะเตรียมเสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน เพียงแค่เพิ่มน้ำและผสมให้ทั่วถึง

ความคงทนต่อสภาพแวดล้อม: สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ความชื้น อุณหภูมิ และการต่อต้านการกัดกร่อน

ความปลอดภัย: การใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและการป้องกันอันตราย

การใช้งานของคอนกรีตผสมเสร็จ

การก่อสร้างโครงสร้าง: ใช้ในการสร้างอาคาร สะพาน ทางเดิน และโครงสร้างทางการสร้าง 

การปูพื้น: นำมาใช้ในการปูพื้นฐานและพื้นผิวต่าง ๆ เพื่อความทนทานและความสวยงาม

คอนกรีตผสมเสร็จเป็นวัสดุที่สำคัญในการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การใช้งานต้องทำตามคำแนะนำและเพื่อความปลอดภัยของการใช้งานอย่างเหมาะสม

 

คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ คือ ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ที่ผสมกันเบ็ดเสร็จจากโรงงาน ซึ่ง ตั้งอยู่นอกหรือในหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงบริการจัดส่งไป ณ. หน่วยงานก่อสร้างโดยรถผสมคอนกรีต ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จเป็นทั้งการขายผลิตภัณฑ์ และการขายบริการ จะพบว่า ผู้ควบคุมงานให้ความสนใจในคุณภาพคอนกรีต เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผู้รับเหมา ให้ความสนใจในเรื่องการบริการและราคาที่เหมาะสม
ขบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานจะเริ่มจากการตรวจสอบคุณสมบัติของส่วนผสมต่างๆ อันได้แก่ หิน ทราย ที่ได้เลือกจากแหล่งที่มีคุณภาพดีมีส่วนคละถูกต้องตามมาตรฐานมาจัดกองเก็บไม่ให้ผสมกัน ส่วนปูนซีเมนต์จะถูกบรรจุไว้ในไซโลอย่างมิดชิด และน้ำยาผสมคอนกรีตจะถูกบรรจุในภาชนะเฉพาะอย่างมิดชิดเช่นกัน วัตถุดิบดังกล่าวจะถูกลำเลียงสู่ขบวนการผลิตต่อไป
ขบวนการผลิตเริ่มจาก การลำเลียงหิน ทราย ปูน ซีเมนต์ ผ่านเครื่องชั่งให้ได้น้ำหนักถูกต้องที่ออกแบบไว้โดยในขั้นตอนนี้จะต้องคำนึง ถึงสภาพความชื้นของหินทรายด้วย เพราะหินทรายอาจจะไม่อยู่ในสภาพที่ออกแบบหรือสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (SSD) ซึ่งจะต้องปรับน้ำหนักหินทรายและน้ำให้ถูกต้อง ส่วนน้ำและน้ำยาผสมคอนกรีตจะผ่านเครื่องวัดปริมาตร แล้วนำเข้าผสมกันในเครื่องผสมคอนกรีต ซึ่งจะผสมคอนกรีตตามเวลาที่กำหนดด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติที่ให้ความเที่ยงตรง สม่ำเสมอและรวดเร็ว คอนกรีตที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ๔กลำเลียงลงสู่รถผสมคอนกรีตเพื่อนำไปส่งยังหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ
คุณลักษะเด่นของคอนกรีตผสมเสร็จ

 1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วๆไป
 2. มีการควบคุมสัดส่วนผสมของคอนกรีตด้วยวิธีการชั่งน้ำหนัก ทำให้ได้ส่วนผสมคอนกรีตที่ถูกต้อง แน่นอนและสม่ำเสมอ
 3. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จได้รับการพัฒนาจากความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี่ อยู่เสมอ และสามารถผลิตคอนกรีตได้ตั้งแต่ 30-150 ลบ.ม./ชั่วโมง ซึ่งสามารถช่วยให้งานเทคอนกรีตดำเนินไปได้อย่างรวดเสร็จ และลดจำนวนคนงานที่ใช้ในการผสมคอนกรีตและเทคอนกรีตลงอย่างมาก
 4. แก้ปัญหางานก่อสร้างที่มีบริเวณก่อสร้างจำกัด ไม่สามารถที่จะกองเก็บหิน ทราย หรือ ในงานก่อสร้างที่จะต้องเปลี่ยนสถานที่ที่เทคอนกรีตตลอดเวลาเช่น งานถนน งานคลอง ส่งน้ำ เป็นต้น
 5. แก้ปัญหางานก่อสร้างที่ต้องการใช้คอนกรีตปริมาณครั้งละไม่มากนัก หรืองานที่ต้องการใช้คอนกรีตเป็นระยะห่างๆกัน ซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุนซื้อวัสถุผสมมาเก็บไว้ใช้งานเอง
 6. ในงานก่อสร้างที่อัตราการเทคอนกรีตค่อนข้างช้าสามารถแก้ไขได้โดยเติมน้ำยาผสมคอนกรีตที่มีคุณลักษณะยืดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต
 7. โดยปกติคอนกรีตผสมเสร็จจะมีราคาแพงกว่า คอนกรีตผสมเองอยู่บ้างเล็กน้อย แต่ก็สามารถทดแทนด้วยคุณภาพของคอนกรีตที่ดีและสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังช่วยให้ทำงานได้โดยสะดวกและที่สำคัญมากคือ ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง

                 ********************************************

ซีเมนต์และคอนกรีต

     มีสิ่งก่อสร้างในปัจจุบันเป็นจำนวนมากที่ทำขึ้นด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ หิน ทราย และน้ำ เราเรียกส่วนผสมนี้ว่า คอนกรีต คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นทุกที ทั้งนี้เพราะไม้ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่เคยใช้มาแต่เดิมหายากขึ้นราคาแพง ไม่ทนทาน รับน้ำหนักได้น้อยไม่เหมาะสำหรับการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆ และคอนกรีตสามารถหล่อเป็นรูปร่างต่างๆ ตามต้องการได้  จึงสะดวกต่องานก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารหลายๆ ชั้น สะพาน โรงงาน ท่อระบายน้ำเขื่อนกั้นน้ำ เป็นต้น คอนกรีตจะแข็งแรงมากขึ้นถ้าใส่เหล็กไว้ภายใน เราเรียกคอนกรีตชนิดนี้ว่า "คอนกรีตเสริมเหล็ก" (reinforced concrete)

    ในสมัยโบราณเมื่อยังไม่มีการค้นพบซีเมนต์วัสดุก่อสร้างที่ใช้กับงานก่อสร้างใหญ่ๆ เป็นส่วนผสมของปูนขาว ทราย และน้ำ อาจมีวัสดุอื่นผสม เช่น น้ำอ้อย เป็นต้น เพื่อให้ปูนขาวและทรายยึดตัวกันดี ขึ้น เราเรียกส่วนผสมนี้ว่า "ปูนสอ" (mortar) ในทางปฏิบัติคนสมัยก่อนมักจะเรียกปูนสอว่า ซีเมนต์ คำว่าซีเมนต์มาจากภาษาละติน ซึ่งแปลว่า "ตัด" โดยใช้เรียกหินปูนที่ตัดเป็นชิ้นๆ เพื่อจะนำมาเผาเป็นปูนขาวแต่ซีเมนต์ในปัจจุบันหมายถึงตัวประสานวัสดุสองชนิดหรือหลายๆ ชนิดให้ติดแน่น ในกรณีของคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ซีเมนต์เป็นตัวทำให้ทรายหิน และเหล็ก ยึดติดกันแน่นเมื่อแห้งและแข็งตัวดีแล้ว

ซีเมนต์

     ซีเมนต์ตามความหมายของการใช้งานทางวิศวกรรม แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ บิทูมินัส (bitu-minous) และนอนบิทูมินัส (nonbituminous) บิทูมินัสซีเมนต์ ได้แก่ มะตอย (asphalts) และน้ำมันยาง (tars)  เราใช้มะตอยหรือน้ำมันยางเป็นตัวประสานหินหรือกรวดในการทำผิวถนน นอกจากนี้ ยังใช้บิทูมินัสซีเมนต์ผสมกับหิน ทราย ราดทำผิวถนน และเรียกส่วนผสมนี้ว่า แอสฟัลต์คอนกรีต (asphalt concrete)

     นอนบิทูมินัสซีเมนต์ ได้แก่ อะลูมินาซีเมนต์ (alumina cement) และปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (portland cement)มีลักษณะเป็นผงสีเทาอ่อน ต้องผสมน้ำปริมาณมากพอสมควร แล้วทิ้งไว้ให้แห้งจึงจะแข็งตัว เรามักจะนิยมเรียกซีเมนต์ชนิดนี้ว่า ไฮดรอลิกซีเมนต์ (hydrau-lic cement) ทั้งนี้ เพราะต้องใช้น้ำผสมและแข็งตัวในน้ำได้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์เป็นซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างมากที่สุด 

การผลิตปอร์ตแลนด์ซีเมนต์

     โดยทั่วๆ ไป กรรมวิธีการผลิตมีอยู่ ๒ แบบคือ แบบผสมเหลว (wet process)  และแบบผสมแห้ง (dry process)

     แบบผสมเหลว

     วัตถุดิบคือดินขาวหรือปูนมาร์ล (marl or calcium cabonate) ดินเหนียว (clay) และดินดำผสมวัตถุดิบทั้งสามชนิดกับน้ำในบ่อตีดิน (wash mill) กวนให้เข้ากันเรียกว่า น้ำดิน (slushy) แล้วกรองเอาก้อนหินก้อนดินออก น้ำดินที่ละลายเข้ากันดีแล้วนำไปเผาในหม้อเผาแบบหมุน ความร้อนในหม้อเผาประมาณ ๒,๕๐๐-๓,๐๐๐ องศาเซลเซียส จะทำให้น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำดินระเหยกลายเป็นเม็ดปูนซีเมนต์ (clinker) จากนั้นก็นำเม็ดปูนไปบด เติมยิปซัม (gypsum) ลงไปเล็กน้อย เพื่อชะลอการแข็งตัวของซีเมนต์ขณะใช้งาน หลังจากนั้นจะลำเลียงไปเก็บไว้ในยุ้งเก็บซีเมนต์ผง (cementsilo) เพื่อรอการบรรจุลงถุงต่อไป

     แบบผสมแห้ง

       วิธีนี้ใช้วัตถุดิบสำคัญ ๒ ชนิด คือ หินปูน (limestone) และดินดาน (shale) มาผสมกันให้ถูกส่วน แล้วนำไปบดให้เป็นผงละเอียดตามต้องการ ต่อไปจึงนำไปเก็บไว้ในยุ้งเก็บ เพื่อรอส่งไปเผาให้สุกเช่นเดียว กับแบบผสมเหลวในเตาเผาแบบหมุน และบดเป็นผงซีเมนต์อีกครั้ง แบบผสมแห้งเป็นวิธีที่ไม่ต้องการใช้น้ำเข้าผสม และวัตถุดิบที่ใช้ก็ต้องอยู่ในลักษณะแห้งด้วย

     ปัจจุบันนี้นิยมใช้แบบผสมแห้งแทนแบบผสมเหลวซึ่งส่วนใหญ่เลิกใช้แล้ว      ซีเมนต์เมื่อผสมกับน้ำจะเกิดความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า ความร้อนที่เกิดจากสารประกอบที่มีน้ำอยู่ด้วย (heat of hydration) ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ แบ่งเป็น ๕ ชนิดด้วยกันคือ       ๑. ชนิดธรรมดา ใช้งานก่อสร้างทั่วไป เช่น ทำผิวถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ซีเมนต์ชนิดนี้มีข้อเสียคือ ไม่ทนต่อสารที่เป็นด่าง ในโครงสร้างหรืออาคารที่มีสารเป็นด่างอยู่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น จะไม่นิยมใช้ซีเมนต์ชนิดนี้          ๒. ชนิดให้ความร้อนและทนด่างได้ปานกลางซีเมนต์ชนิดนี้เมื่อผสมกับน้ำจะคายความร้อนออกต่ำกว่าชนิดธรรมดา และมีความต้านทานต่อสารที่เป็นด่างได้บ้าง เหมาะสำหรับงานก่อสร้างตอม่อขนาดใหญ่ในบริเวณที่มีอากาศร้อนจัด           ๓. ชนิดเกิดแรงสูงเร็ว ซีเมนต์ชนิดนี้เกิดแรงสูงเร็วในระยะแรก เหมาะสำหรับงานที่ต้องการถอดไม้แบบเร็ว และต้องการประหยัดซีเมนต์ ซีเมนต์ ชนิดนี้มีเนื้อละเอียดมากกว่าชนิดอื่นๆ แต่อาจทำให้เกิดรอยร้าวบนผิวคอนกรีตได้ง่าย           ๔. ชนิดคายความร้อนต่ำ ซีเมนต์ชนิดนี้มีอัตราการคายความร้อนต่ำมาก เหมาะสำหรับงานก่อสร้างใหญ่ๆ โดยเฉพาะการสร้างเขื่อน           ๕. ชนิดมีความต้านทานต่อสารที่เป็นด่าง ซีเมนต์ ชนิดนี้ใช้สำหรับอาคารที่ต้องสัมผัสกับสารที่เป็นด่างอย่างแรง โดยปกติซีเมนต์ชนิดนี้จะแข็งตัวช้ากว่าธรรมดา

คอนกรีต

     คอนกรีตคือส่วนผสมของซีเมนต์ ทราย และหินหรือซีเมนต์ ทราย และกรวด ตามสัดส่วนแล้วเติมน้ำลงไปเพื่อให้ทำปฏิกิริยากับซีเมนต์ กลายเป็นตัวประสานซึ่งจะยึดทรายกับหินหรือกรวดเข้าด้วยกันเป็นก้อนแข็ง สัดส่วนที่ใช้โดยทั่วๆ ไปคือ          (๑) ๑:๒:๔ ใช้ผสมทำคอนกรีตสามัญทุกชนิดประกอบด้วยซีเมนต์ ๑ส่วน ทราย ๒ ส่วน และหินหรือกรวด ๔ ส่วน          (๒) ๑:๑.๕:๓  สำหรับคอนกรีตที่ต้องการรับแรงสูงเป็นพิเศษ เช่น ตอม่อใต้น้ำ          (๓) ๑:๓:๖  เป็นคอนกรีตหยาบ ใช้เทเหนือเสาเข็มเพื่อรองรับฐานราก สัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนโดยน้ำหนัก แต่ในทางปฏิบัติทั่วไปแล้วสะดวกที่จะใช้สัดส่วนโดยปริมาตร

การหล่อและบ่มคอนกรีต

     ในการเทคอนกรีตลงแบบหรือการหล่อคอนกรีต (placing concrete) พื้น เสา คาน  หรือผนัง มักนิยมใช้ไม้หรือเหล็กทำเป็นแบบให้ได้ขนาดและรูปร่างที่ต้องการ ไม้ที่ใช้เป็นไม้ราคาถูก เช่น ไม้กระบากแต่บางทีก็ใช้ไม้อัดทำไม้แบบสำหรับเทคอนกรีตเพราะไม้อัดทำให้ผิวคอนกรีตเรียบร้อยและไม่ต้องฉาบปูนทับหลังจากเทคอนกรีตลงในแบบประมาณ ๕-๗ วัน คอนกรีตจะแข็งตัว และอัตราการเพิ่มกำลังของคอนกรีตจะสูงประมาณร้อยละ ๗๐ ของกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ ๑ เดือน หลังจากนั้นอัตราการเพิ่มกำลังของคอนกรีตจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องทิ้งคอนกรีตไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน จึงจะใช้งานได้ เนื่องจากคอนกรีตรับแรงอัดได้สูง แต่รับแรงดึงหรือแรงดัดได้ต่ำมาก ฉะนั้นโครงสร้างที่ต้องรับแรงดึงและแรงดัด เช่น คาน และพื้น หรือในส่วนที่ยื่นออกไป เช่น กันสาด หลังจากถอดไม้แบบแล้วจะต้องใช้เสาไม้ค้ำไว้อย่างน้อยที่สุด ๒๐ วัน เพื่อให้คอนกรีตแข็งพอที่จะรับแรงได้      ดังได้กล่าวมาแล้วว่า เมื่อผสมซีเมนต์กับน้ำซีเมนต์จะคายความร้อนให้กับน้ำซึ่งเป็นส่วนผสมของคอนกรีต ถ้าน้ำในคอนกรีตแห้งเร็วเกินไปโดยการซึมหรือระเหย ความร้อนที่คายจากซีเมนต์จะสะสมอยู่ในคอนกรีต ทำให้คอนกรีตแตกหรือร้าวได้ เพื่อไม่ให้คอนกรีตแตกหรือร้าวเนื่องจากน้ำในคอนกรีตแห้งเร็วเกินไป จึงจำเป็นต้องทำให้คอนกรีตชื้นอยู่อย่างน้อย ๑๕ วัน การรักษาความชื้นในคอนกรีตให้คงที่อยู่นี้เราเรียกว่า การบ่มคอนกรีต (curing concrete) ปัจจุบันนี้ การบ่มคอนกรีตมักไม่ค่อยได้ทำกัน เพราะซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตเป็นซีเมนต์ชนิดคายความร้อนต่ำ

คอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง

     เราทราบกันอยู่แล้วว่าวัตถุเปราะเช่นคอนกรีตหรืออิฐหินนั้นจะสามารถทนต่อแรงกดได้สูง แต่ในขณะเดียวกันไม่สามารถทนต่อแรงดึงหรือแรงดัดได้มากนักจึงใช้เหล็กใส่ไว้ภายในคอนกรีต เหล็กที่ใส่มักเป็นเหล็กเส้น หรือเหล็กรูปพรรณ เมื่อเทคอนกรีตลงไป คอนกรีตที่แห้งแล้วจะยึดติดแน่นกับเหล็ก เรียกว่า คอนกรีตเสริมเหล็ก ฉะนั้น เพื่อให้คอนกรีตมีความคล่องตัวในการใช้งานยิ่งขึ้นจึงได้มีการค้นคว้าคอนกรีตอัดแรง (prestressed concrete) ขึ้น

     คอนกรีตอัดแรงมี ๒ ชนิด ชนิดแรกใช้วิธีดึงเหล็กก่อน (pretensioning method) เช่น การทำเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง จะต้องทำแบบเสาไฟฟ้าเป็นโครงเหล็กวางบนพื้นดินก่อน แล้วร้อยลวดเหล็กไปตามความยาวของแบบ ดึงเหล็กนี้ให้ยึดออกตามรายการที่คำนวณไว้ จากนั้นก็จะเทคอนกรีตลงในแบบ เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วปล่อยแรงที่ดึงออก เหล็กเส้นที่เป็นโครงภายในก็จะหดตัวกลับ การหดตัวกลับของเหล็กจะทำให้เสาคอนกรีตนั้นมีแรงอัดอยู่ในตัวเองตลอดเวลา อีกวิธีหนึ่งใช้วิธีดึงเหล็กทีหลัง (post-tensioning method) เช่น คานสะพานคอนกรีตอัดแรงวิธีทำนั้นจะต้องทำแบบคานและวางท่อที่จะสอดเหล็กไว้ตลอดความยาวของคาน เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบจนแข็งตัวแล้วก็ร้อยลวดเหล็กตามท่อ ยึดปลายเหล็กข้างหนึ่งกับปลายคานให้แน่น แล้วดึงเหล็กอีกปลายหนึ่งให้ยืดออกตามรายการคำนวณ แล้วใช้ลิ่มยึดปลายเหล็กไว้กับปลายคานอีกข้างหนึ่งเป็นเสร็จการในกรณีนี้ก็จะเป็นการเพิ่มแรงอัดให้กับคานคอนกรีตก่อนที่จะนำคอนกรีตไปใช้งาน เมื่อนำคานคอนกรีตไปทำสะพาน คานนี้จะรับน้ำหนักบรรทุกจร (live load  ทำให้เกิดแรงดึงและแรงดัดขึ้น ซึ่งจะหักล้างกับแรงอัดที่มีอยู่แล้วในคานคอนกรีต ดังนั้นจะไม่เกิดแรงดึงในคานคอนกรีต

     จะเห็นได้ว่า คอนกรีตอัดแรงได้ช่วยให้วิศวกรสามารถใช้คอนกรีตสร้างสะพาน หรือ คานคอนกรีตที่มีช่วงยาวมากๆ ทำเสาไฟฟ้าแรงสูงคอนกรีตแทนเสาไม้ ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของประเทศ

ที่มา:

นายชูศักดิ์ แช่มเกษม

นายสมชาย พวงเพิกศึก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 2

http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=672&title=%AB%D5%E0%C1%B9%B5%EC%E1%C5%D0%A4%CD%B9%A1%C3%D5%B5

 

***************************

คอนกรีตที่เหมาะสมกับโครงสร้าง คอนกรีตทั่วไป (สลั๊มพ์  5 - 10 ซ.ม.)  

  1. Lean Congrete (คอนกรีตหยาบ)

     - เทรองพื้น,เทปรับระดับ,เทฝากเหล็ก 
  2. ST180 คอนกรีตผสมเสร็จ กำลัง 180ksc 
     - สร้างบ้านชั้นเดียว - 2 ชั้น ได้ทุกโครงสร้าง (คาน ST210) 
     - เทพื้นภายนอก - ภายใน (บริเวณที่สัมผัสน้ำ แนะนำให้ใช้คอนกรีตกันซึม) 
  3.ST210 คอนกรีตผสมเสร็จ กำลัง 210ksc 
     - สร้างบ้านได้ 
     - ถนนทางเข้าบ้าน 
  4.ST240 คอนกรีตผสมเสร็จ กำลัง 240ksc 
     - สร้างบ้านได้ 
     - ถนนสำหรับรถยนต์วิ่งได้ 
 คอนกรีตผสมเสร็จ กำลัง 280ksc , คอนกรีตผสมเสร็จ กำลัง 300ksc , คอนกรีตผสมเสร็จ กำลัง 320ksc ,
 คอนกรีตผสมเสร็จ กำลัง 350ksc , คอนกรีตผสมเสร็จ กำลัง 400ksc , คอนกรีตผสมเสร็จ กำลัง 450ksc ,
  5.ST280 - ST500 
  สำหรับงานรับน้ำหนักมาก และงานโครงใหญ่ การใช้งานแล้วแต่ออกแบบคอนกรีตปั๊ม (สลั๊มพ์ 10 - 12.5 ซ.ม.) 
  กำลังอัดเท่ากันกับคอนกรีตทั่วไป (สลั๊มพ์ปกติ) แต่ราคาจะสูงกว่า 1 Step เนื่องจากคอนกรีตปั๊มสลั๊มพ์มากกว่า 
  เพราะว่าต้องมีปริมาณน้ำ และปูนเพิ่มขึ้นด้วย จึงทำให้รับรองกำลังอัดได้ตามชั้นคุณภาพนั้น ๆ 
คอนกรีตเข็มเจาะ 
     - เข็มเจาะเล็ก ST210-380 สลั๊มพ์ 7.5 - 12.5 ซ.ม. 
     - เข็มเจาะใหญ่ ST210-380 สลั๊มพ์ >15 ซ.ม.  

คอนกรีตกันซึม

- ST210 ขึ้นไป (การเซ็ดตัวจะช้ากว่าคอนกรีตทั่วไป เนื่องจากการสูญเสียน้ำที่น้อยกว่า) 
- เทพื้นที่สัมผัสน้ำ เช่น พื้นห้องน้ำ,ถังเก็บน้ำ,ดาดฟ้า ฯลฯ 
- สร้างบ้านได้ทุกโครงสร้าง (กำหนดข้างต้น) คอนกรีตถนน อบต. 
- ST180 - 240 
- เทถนน,พื้น,ลาน ฯ 

Fast Setting Congrete (คอนกรีตแข้งตัวเร็ว)

  - หลังจากเทเสร็จ 8 / 24 ชม.สามารถเปิดใช้งานได้คอนกรีตเททับหน้า (Topping Congrete) 
     เททับบนพื้นสำเร็จ ความหนา 5 - 8 ซ.ม.

Post - Tensioned Congrete

- สำหรับงานเร่งการถอดแบบเร็ว เพื่อขึ้นชั้นต่อไป

- พื้นที่มีขนาดกว้าง หรือยาว แต่ละช่วงเสาเกิน 6 เมตร ขึ้นไป ใช้คอนกรีต Post Tensioned จะประหยัดโครงสร้าง   เช่น ใช้เหล็กน้อยลง,จำนวนเสาลดลง ทำให้เพิ่มพื้นที่การใช้งานได้มากขึ้น,งานเร็วขึ้นเนื่องจากผ่านไป 4 วันสามารถถอดค้ำยัน   ออกได้เกินกว่า 70%


คอนกรีตผสมเสร็จ,คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ,ปูนผสมเสร็จ,จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ,ขายคอนกรีตผสมเสร็จ,ราคาคอนกรีตสำเร็จรูป,คอนกรีตราคาถูก,ผลิตภัณฑ์คอนกรีต,คอนกรีตมิกซ์,ปูนมิกซ์,ปูนคอนกรีต,คอนกรีตคืออะไร,คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร,คอนกรีตรถปูนโม่ใหญ่,คอนกรีตรถปูนโม่เล็ก,ราคาคอนกรีตหยาบLean,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ180ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ210ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ240ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ280ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ320ksc,คอนกรีตผสมเสร็จกรุงเทพ,คอนกรีตผสมเสร็จนนทบุรี,คอนกรีตผสมเสร็จปทุมธานี,คอนกรีตผสมเสร็จสมุทรปราการ,รถปั๊มคอนกรีต,รถปั๊มบูม,รถปั๊มลากจูง,บริการให้เช่ารถปั๊มคอนกรีต,PumpCONCRETE,PumpDee,CONCRETE,บัวคอนกรีต,คอนกรีตปูนตราช้าง,ปูนนกอินทรี,ปูนดอกบัว,ReadyMixed,เทพื้นคอนกรีต,คอนกรีตใกล้ฉัน,แพล้นคอนกรีตใกล้ฉัน,คอนกรีตผสมเสร็จคิวละ,สั่งคอนกรีต,ต่อเติมบ้าน,รับเหมาก่อสร้าง,ปูนตราช้าง,คอนกรีตปูนตราช้างSCG,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ2565,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ2566,คอนกรีตซีแพค